Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

PROGRAM

[PROGRAM FOR DAGEN]

09.00  Kaffe og registrering
10.00  Fire paralellstrømmer
11.30  Lunsj

12.30 Plenum 1  – Effektive prosjekter = effektive team og god styring
14.10 Pause

14.40  Plenum 2 – Effektive og bærekraftige prosjekter
16.15  Mingling med påfyll
18:00…  Vel hjem

STRØM 1


Fra Klimaversting til miljøforbilde

Fra klimaversting til miljøpådriver
Ole Jonny Klakegg, professor NTNU, Bransjekoordinator BAE Prosjekt Norge

Hvorfor er klyngeorganisasjoner en viktig brikke i den grønne omstilling?
Niklas Pedersen. Prosjektleder Klima og Miljø, Construction City Cluster

Hvordan lede prosjekter slik at mulighetene i eksisterende bygg blir identifisert og realisert
Espen Solheim-Kile. Avdelingsleder/fagleder prosjektledelse ved WSP

Krohnen – Hvordan redusere CO2 avtrykket innenfor oppnåelige rammer
Gunnar Hernborg. Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom

STRØM 2


Ledelse for effektiv prosjektgjennomføring - dilemmaer og kritiske grep

Velkommen!
Anne Live Vaagaasar. Førsteamanuensis BI

«Byggesteiner for høy tillit i prosjekter»
Alfons van Marrevijeek. Professor Construction Cultures

Fokus på drivere gir god måloppnåelse i prosjekt
Hvordan man fikk til samarbeid på Storbylegevakta i Oslo
Tor Hoel. Direktør PMO og bærekraft i Advansia

Hva hemmer og fremmer effektiv samhandling i prosjektgjennomføring?
Hvordan kan beslutningstakerne bli sterkere pådrivere ….

Gerd Beate Vik. Prosessleder og lederrådgiver, Rambøll

ÅRETS PROSJEKT
Høgskolen på Vestlandet – Nybygg K2 på Kronstad i Bergen – ble tildelt 1. plass i Prosjekt Norges konkurranse ‘Årets Prosjekt’.

Lars Christian Gomnæs. Prosjektleder Statsbygg

STRØM 3


Prosjekt 4.0 og digitalisering i prosjektprosessene

Smidig og sømløs prosjektgjennomføring. Fra sekvensiell til dynamisk iterativ prosess.
Marie Ravnestad, VP Project Excellence, Aker BP

Balansen mellom standardisering og kompleksitet i offshore vind prosjekter.
Arve Rettedal. VP Renewables, Equinor

Koblingen mellom prosjektledelse og informasjonsledelse

Eilif Hjelseth

System-nivå tenkning for fremtidens BIM og digitale tvillinger.
David Cameron. Senterkoordinator, PhD, UIO.

Prosjekt 4.0 og digitalisering i prosjektledelsesprosessene.
Jon Lereim, Professor II, BI

Hva mener vi egentlig med digitale tvillinger?
Eilif Hjelseth. Professor, NTNU

Paneldebatt

STRØM 4


Samhandling for oppfyllelse av strenge miljøkrav i kommunale prosjekter

Mentalt innstilt på prioritering av miljø i økonomisk gunstig prosjektgjennomføring i norsk kommuner?
Kamalan Rashasingham. Universitetslektor, Oslo Met

Bruk av generiske prosjektmodeller med erfaringer fra Lillestrøm og Lillehammer
Anandasivakumar Ekambaram (Siva). Forsker, SINTEF

Hvordan få til effektivt prosjektsamarbeid mellom byggherrer fra ulike etater i Oslo kommune samtidig som miljøet får prioritet i et strammere marked
Synnøve Bjerkestrand Halle. Program- og prosjektleder. VAV, Oslo kommune

Hvordan få til rettferdig målpris i anleggskontrakter
Live Wilhelmsen Lindholm. Advokat, partner, Marstrand


11.30  LUNSJ


12.30  PLENUM 1

Øyvind Kvalnes, filosof, forfatter, debattant og ikke minst foredragsholder
Vennlig friksjon i prosjekter

Ragnhild Kvålshaugen, BI
Godt samarbeid er lønnsomt!

Harald Nikolaisen, Statsbygg
Eierstyring for effektive prosjekter

Elin Marie Halvorsen, Equinor
Porteføljestyring i prosjekter – erfaring fra Haltenbanken

14.10  PAUSE


14.40  PLENUM 2

Egil Hogna, Norconsult
Nøkkelen til effektive og bærekraftige prosjekter

Rolf André Bohne, NTNU
Bærekraftige prosjektprosesser

Bærekrafteventyrerne Jørgensen og Pedersen
Bærekraftig og innovative forretningsmodeller

16.15-18.00  MINGLING

Inklusive litt ‘smågodt’ og leskende for øre og gane…

INNLEDERE

[INNLEDERE]