Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Harald Nikolaisen

Harald V. Nikolaisen har lang fartstid innen bygg og anlegg. Han er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013. Han er styreleder i Nye Veier og har pågående styreverv i Skift – Næringslivets klimaledere og i Grønn Byggallianse. Han har tidligere vært utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil.


Eierstyring og effektive prosjekter

Riktige prosjekter gjennomført på riktig måte er et mantra for alle som driver prosjektutvikling og gjennomføring. Hvilke grep har Statsbygg tatt for å lykkes med utvikling av riktig konsept i tidligfase og  legge til rette for god styring i gjennomføringen frem til et vellykket sluttprodukt for brukerne? Iterativ prosjektutvikling med fokus på både verdi- og kostnadsstyring som har kontinuitet gjennom alle prosjektenes faser er en av nøklene til å lykkes med dette.  Krav om mer bærekraftig prosjektgjennomføring både med hensyn på kostnadseffektive løsninger og lave klimafotavtrykk gjør dette viktigere enn noen gang.

INNLEDERE

[INNLEDERE]