Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Ragnhild Kvålshaugen

Ragnhild Kvålshaugen er Dr. Oecon. i strategi og professor i strategi og effektive byggeprosesser ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsfokus er på interorganisatorisk samarbeid og samhandling i prosjektbaserte virksomheter for å muliggjøre effektive byggeprosesser og drive fram strategisk endring. Hun har bidratt med praktisk kunnskap på dette området i Bygg21 og Construction City Cluster. Hun har hatt gjesteforskeropphold på Stanford University og University of California, Berkeley. Hun underviser i hovedsak på BIs etter- og videreutdanningsprogrammer og er en etterspurt foredragsholder i næringsliv og offentlig forvaltning.


Godt samarbeid er lønnsomt!

Ragnhild Kvålshaugen besvarer i dette foredraget spørsmålet: Hvorfor blir noen samarbeid fantastiske og andre ikke? Hvorfor er det lønnsomt å fikse «knute på tråden»? Alle som har deltatt i prosjektarbeid gjenkjenner godt og dårlig samarbeid. Hva kan gjøres for å motvirke dårlige samarbeid?

INNLEDERE

[INNLEDERE]