Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er filosof og professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI. 

Han er også en ivrig debatant og foreldragsholder.  Han forsker og underviser i etikk, ledelse og samarbeid i organisasjoner, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Communication Climate at Work: Fostering Friendly Friction in Organizations (Springer Nature 2023) og Filosofisk førstehjelp (Cappelen Damm 2022). Kvalnes skriver jevnlig om ledelse i Dagens Næringsliv. 

Øyvind Kvalnes er filosof, forfatter, debattant og ikke minst foredragsholder.


Vennlig friksjon i prosjekter.

I dette foredraget tar Øyvind Kvalnes for seg hva som trengs for å skape et godt ytringsklima i prosjekter. Et sentralt begrep er vennlig friksjon. Dette begrepet er inspirert av en setning fra Arne Næss sin bok Livsfilosofi: «I en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre». Kvalnes plasserer vennlig friksjon på middelveien mellom vennlighet uten friksjon, og friksjon uten vennlighet.

INNLEDERE

[INNLEDERE]