Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Niklas Pedersen

Niklas Pedersen CCC

Niklas Pedersen, Prosjektleder – Klima og Miljø – Construction City Cluster (CCC)

Niklas har med kunnskap fra Danmarks ledende miljøteknologiklynge. Her har Niklas arbeidet inngående med ulike prosjekttyper i spennet mellom bedrifter, myndigheter og akademia, både  i nasjonale så vel som og internasjonale prosjekter. I tillegg til bakgrunn fra den danske klyngen CLEAN, har han også jobbet for danske miljømyndigheter. Niklas har bred miljøfaglig kunnskap om miljøteknologi, sirkulær økonomi og byggeri.


Hvorfor er klyngeorganisasjoner en viktig brikke i den grønne omstilling?

  • Hvem er Construction City Cluster og hvordan arbeider en klyngeorganisasjon?
  • Inspirasjon fra danske klynger og innovasjonssamarbeide
  • Hvilke premisser må være til stede for at oppnå verdifulle samarbeider?

INNLEDERE

[INNLEDERE]