Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / David Cameron

David Cameron

David Cameron er leder for partnerprogrammet ved dScience senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet kjemiingeniør, med spesialisering innen prosess-systemteknikk – simulering, kontroll og datamodellering. Han har arbeidet for selskaper som BHP, Norsk Hydro, Kongsberg Group, Aibel og IBM innen anvendelse av IT for prosesskontroll og optimalisering. Han tok sin doktorgrad ved University of Cambridge.


Om «System-nivå tenkning for fremtidens BIM og digitale tvillinger»

INNLEDERE

[INNLEDERE]