Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Gerd Beate Vik

Foto Gerd Beate Vik

Gerd Beate Vik. Prosessleder og lederrådgiver, Rambøll

Gerd har ærmere 20 års erfaring med utvikling av prosjektteam og ledergrupper, samt bred erfaring fra omstillings- og endringsprosesser i ulike enheter, både i kommersielle og offentlige virksomheter. 7 års erfaring fra prosjektledelse i bygg- og anlegg med hovedvekt på tidligfase. MA Statsvitenskap – ledelse og organisatorisk endring.


Hva hemmer og fremmer effektiv samhandling i prosjektgjennomføring?
Hvordan kan beslutningstakerne bli sterkere pådrivere i å skape en ny praksis som fører til bedre prosjektresultater og høyere merverdi?

«Alle» snakker om samhandling som et sentralt premiss for å lykkes med effektiv prosjektgjennomføring. Vi har forskningsbasert innsikt og teorier som underbygger at samhandling er sentralt for vellykket prosjektgjennomføring. Ledelse av dagens komplekse prosjekter med flere målkonflikter og mange stakeholdere krever at vi jobber systematisk og metodisk med samhandling mellom menneskene for å lykkes. Samtidig har vi ofte mer fokus på tekniske og digitale løsninger enn fokus på hvilke rammebetingelser og ferdigheter som setter aktørene i stand til å samhandle på tvers av roller, funksjoner og fag. Vet vi hva som skal til for å lykkes i praksis og hva det krever av oss? Har vi kunnskap, metoder og verktøy – og nødvendig erfaring som setter oss i stand til å lykkes med effektiv samhandling? Dette foredraget gir deg grepene du trenger for å komme på rett vei.

INNLEDERE

[INNLEDERE]