Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Espen Solheim Kile

Foto Espen Solheim Kile

Espen Solheim Kile er avdelingsleder/fagleder prosjektledelse ved WSP


Store miljøgevinster ligger i å utnytte det som allerede er bygget

Hvordan lede prosjekter slik at mulighetene i eksisterende bygg blir identifisert og realisert

Stikkord:

  • For å lykkes må vi samarbeide og dele risiko
  • Miljømål ofte i konflikt med andre mål. Dette skaper dilemmaer (f.eks mellom funksjon og rehabilitering). Vi må derfor være villige til å gjøre kompromisser. (bort fra nybyggsmentalitet)
  • Hvilken kompetanse/egenskaper kreves i ledelsen av denne typen prosjekter?

INNLEDERE

[INNLEDERE]