Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Rolf Andre Bohne

Rolf André Bohne er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Leder Arena for Bærekraft i Prosjekt Norge. Forskning og konsulentarbeid på bærekraftig infrastruktur: bygge- og konstruksjonsmaterialer, materialstrømmer og miljøpåvirkninger fra AEC-industrien. Arbeider med miljøkonsekvensvurdering av bygg og infrastruktur, og med levetid på bygningsdeler og bygg. Spesialiteter: Materialflytanalyse, øko-effektivitet, livssyklusanalyse, livssykluskostnader og miljøkonsekvensvurdering av bygninger og infrastruktur.


Bærekraftige prosjektprosesser

Hva er bærekraft, og hvordan kan vi gjøre prosjekter bærekraftige? Rolf André Bohne viser sammenhengen mellom bærekraft og prosjektprosesser. Hvordan kan vi innføre bærekraftindikatorer i tidligfase, og hvordan kan vi bruke indikatorene som styringsparametere i prosjektprosesser? Det stilles nasjonale og internasjonale krav til bærekraftig prosjektgjennomføring, men hva betyr dette i praksis? Og – hva betyr dette for byggherre, utøvende og brukere med hensyn til kostnad og tid i løpet av byggverkets levetid?

INNLEDERE

[INNLEDERE]