Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Rolf Andre Bohne

Egil Hogna er Konsernsjef i Norconsult, Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift for ingeniører og arkitekter. Egil Hogna er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har en MBA fra INSEAD og lederutdanning fra Harvard Business School. Hogna har hatt ledende stillinger innen Hydro-konsernet før han ble konsernsjef i Norconsult. Hogna er opptatt av bærekraft og digitalisering, noe som vil prege Norconsult sin satsing i tiden som kommer.


Nøkkelen til effektive og bærekraftige prosjekter

Egil Hogna vil dele erfaringer om hva slags prosjektprosesser som er spesielt viktig for effektiv og bærekraftig prosjektgjennomføring. Han vil legge særlig vekt på tidligfase, en tidlig oppstart av samarbeidet og samspill. Han vil besvare spørsmålene: Hva kjennetegner samhandling med kvalitet i tidligfase og hvordan legge til rette for slik samhandling? Han vil vise frem en rekke eksempler på prosjekter hvor Norconsult har hatt gode effekter av tidlig start og samspill og hvilke effekter dette har hatt på effektivitet og bærekraft.

INNLEDERE

[INNLEDERE]