Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Tor Hoel

Foto Tor Hoel

Tor Hoel er direktør PMO og bærekraft i Advansia. Tor er utdannet ingeniør fra NTNU, og PhD., han har lang erfaring innen prosjektledelse, eierstyring og gjennomføring av store, komplekse offentlige prosjekter og har siden 2018 vært prosjektdirektør på nye Oslo legevakt.


Fokus på drivere gir god måloppnåelse i prosjekt – Om hvordan man fikk til samarbeid på Storbylegevakta i Oslo

Prosjekt Oslo storbylegevakt ble overlevert til Oslobygg i henhold til fremdriftsplan, med en sluttkostnad under styringrammen og med fornøyde brukere. En viktig suksessfaktor i prosjektet har vært å fokusere på driverne for å få et godt prosjekt, vel så mye som å fokusere på prosjektmålene i seg selv. Prosjektledelsen har i tett samarbeid med Oslobygg sin ledelse identifisert driverne og lagt en gjennomføringsstrategi for å få disse til å virke best mulig. Det har vist seg at grepene har gitt en god prosjektkultur med fokus på prosjektets mål, og en effektiv prosjektgjennomføringe hvor utfordringene er blitt løst effektivt uten at de har utviklet seg til negative konflikter.

INNLEDERE

[INNLEDERE]