Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Ole Jonny Klakegg

Ole Jonny Klakegg. Ole Jonny er professor i prosjektledelse ved NTNU. Han har lang erfaring frå undervisning, forsking og konsulentverksemd innan prosjektledelse. I dag er han knytt til forsking på gjennomføringsmodellar i tett samarbeid med BAE-næringa. Tidlegare var Klakegg også ansvarleg for forskinga på store statlege investeringsprosjekt i Concept-programmet ved NTNU. Ole Jonny er ansvarleg for bransjeråd BAE i Prosjekt Norge.

INNLEDERE

[INNLEDERE]