Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Prosjekt 2023

[ 21. september / BI, Nydalen ]

Hjem / Innledere / Elin Marie Halvorsen

Elin Marie Halvoersen er Vice President – Project Management and Control ved Equinor.
Tidligere erfaring som bl.a. plattformleder og drift og vedlikeholdsleder


Porteføljestyring i prosjekter – erfaring fra Haltenbanken

Equinors industriplan for norsk sokkel, Norway Energy Hub, omfatter ivaretakelse av verdiskapning fra olje og gass, elektrifisering av installasjoner, karbonreduksjon og -fangst, samt industrialisering av havvind.

Skal Equinor lykkes med sin ambisjon må en rekke prosjekter gjennomføres på sokkelen. Foredraget vil omhandle hvordan vi organiserer vår prosjektportefølje og våre ressurser for å lykkes med dette.

Nøkkelord

  • nye måter å jobbe på
  • standardisering
  • bruk av produkt-team på tvers av prosjekter

INNLEDERE

[INNLEDERE]